Czym jest mathermic?    Z mathermic® oszczędzasz    Zalety    Galeria barw    Montaż    Inspiracje    Kontakt    F.A.Q.
PL     fr     GB    

Czym modelować piankę poliuretanową w module mathermic®? Jak ciąć moduł?

12 Listopada 2017, Rafał

Do cięcia pianki poliuretanowej, stanowiącej spodnią warstwę modułu mathermic® wystarczy nóż do tapet. Aby przeciąć cały moduł należy użyć np.: szlifierki kątowej z tarczą diamentową.

Witam Poszukuje ocieplenia do mojego domu. Jak mam dobrać grubość ocieplenia? W odpowiedzi na zapytanie pozwolę sobie przesłać poniższe wyjaśnienie, które - mam nadzieję ułatwi dobór produktu.

16 kwietnia 2018, Paweł

System mathermic® - w skrócie, składa się z warstwy poliuretanu stanowiącej jego rdzeń oraz płytek klinkierowych stanowiących warstwe zewnętrzną i zarazem estetyczną. Aby właściwie dobrać grubość izolacji należy przyjrzeć się dokładnej wymaganiom jakie musi spełniać warstwa izolacyjna ? w naszym wypadku pianka poliuretanowa oraz jej właściwoiściom. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian dla wszystkich rodzajów budynków nowobudowanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ? do 31-12-2020 wynosi 0,23 W/(m2K), po tej dacie obowiązywać będzie wartość 0,20 W/(m2K).

Jak to zastosować w praktyce?

Na grubość modułu mathermic® ? składa się zastosowana warstwa poliuretanu oraz płytka klinkierowa, t.j. np. na grubość modułu mathermic® ? 60 z płytką 10 mm składa się 50 mm pianki poliuretanowej oraz wtopione w nią w procesie produkcji płytki o grubości 10 mm. W przypadku oferowanego przez nas systemu dla standardowej ściany żelbetowej, wystarczy zastosowanie dwuwarstwowej izolacji zolacji z poliuretanu w postaci płyty ciętej z bloku (lambda 0,023 W/mk ) o grubości 60 oraz modułu systemu mathermic® ? o grubości 60. Daje to łacznie 120 mm grubości elewacji ? w tym 110 mm pianki poliuretanowej, alternatywnie można zastosować styropian XPS o min. wytrzymałości na ściskanie 150 kPa o gr. 90 i moduł mathermic® ? 60 mm, co daje łącznie 150 mm grubości elewacji, zamiast 200 mm wełny pustki powietrznej i muru ceglanego, które zwiększyłyby grubość elewacji łącznie do ok. 350 mm. Warto zauważyć, że stosując izolacje z poliuretanu sprawiamy, że nasz dom jest ciepły i przytulny, ma piękną elewację i jest bardziej słoneczny i w związku z tym poprawia się ekologiczny aspekt całej inwestycji.

Wyjaśnienia
U - współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]
Lambda (ʎ) - współczynnik przewodności cieplnej [W/mK]
Policzmy zatem U dla przegrody o grubości izolacji 11 cm czyli 0,11 m.
Dla przykładu lambda piany PUR modułu mathermic® wynosi 0,023.
U = lambda / grubość przegrody (w tym przypadku 0,11m pianki PUR)
U=0,023/0,11
U=0,2[W/m2K]